Ako je stanovený termín pre vyzdvihnutie tovaru na DRIVE IN?

23.01.2018 GK

Každý predajca môže na objednanie v DRIVE IN objednávkach ponúknuť dve kategórie tovaru:
1. Tovar bežný - položka je dostupná na vyzdvihnutie po uplynutí potrebnej doby na jeho zabalenie a prichystanie (stanovuje si predajca, zvyčajne 4 hodiny od objednania).Ak je zásielka prichystaná skôr, a nebolo požadované vyzdvihnutie na konkrétnu hodinu, ale s príznakom čo najskôr, dostane o pripravenosti  zásielky na vyzdvihnutie zákazník notifikáciu v aplikácii v momente jej zabalenia
2. Tovar na objednávku - tovar, ktorý nie je dostupný okamžite (predajňa ho nedrží bežne na sklade, ale vie ho z distribučného centra priviezť) a predajca je schopný zabezpečiť dodávku do ním stanovenej doby (z dôvodu logistiky), zvyčajne do nasledujúceho pracovného dňa. Akonáhle je tovar na predajni pripravený k dodaniu, dostane o tom klient upovedomenie prostredníctvom notifikačnej správy v aplikácii, pričom môže ponechať pôvodný termín stanovený na vyzdvihnutie počas objednávky, alebo môže zadať novší, kratší, aby bola zásielka pre zákazníka pripravená na tento nový termín. O tom.že si do objednávky vyberáte ,,tovar na objednávku" ste pri objednávke okamžite informovaní, a môžete sa rozhodnúť, či si na doručenie objednávkovej položky počkáte so všetkým tovarom, alebo si objednávku rozdelíte na dve samostatné.