Akým spôsobom je možné vymazať nákupný zoznam?

Po vytvorení nákupného zoznamu viem kedykoľvek na ňom zmeniť názov, alebo ho celý zrušiť. Ak chcem vymazať obsah zoznamu,v ktorom sa vymažú položky, ale hlavička ostane klikneme na daný zoznam, v pravom hornom rohu zadáme Rozšírené možnosti a zvolíme možnosť Vymazať obsah. Ak chceme vymazať celý nákupný zoznam zadáme Rozšírené možnosti a zvolíme možnosť Zrušiť nákupný zoznam.
V prípade ale, že som nákupný zoznam zdieľal v rámci skupiny, alebo s iným užívateľom a nie som zakladateľ platí pravidlo, že ten kto založí nákupný zoznam ho môže vymazať, pričom sa zoznam súčasne vymaže všetkým ostatným. Pokiaľ som len užívateľ nákupného zoznamu tak, že mi bol vyzdielaný, neponúkne mi systém voľbu na vymazanie , ale povolí mi možnosť Opustiť nákupný zoznam. To znamená, že ho ďalej už nechcem zdieľať s ostatnými členmi v rámci skupiny, alebo s daným užívateľom.
Kliknutím na ikonu zdieľanie v pravom hornom rohu, na možnosť Užívatelia viem zistiť ktorí užívatelia používajú daný nákupný zoznam a kto je jeho zakladateľ.

Ako sa dá elektronicky nahrať paragón od predajcu bez toho, aby nebolo potrebné paragón fotiť.

Pre elektronické nahrávanie paragónu od obchodníka smerom do aplikácie Shopino je naprogramované rozhranie. Pre jeho použitie je ale potrebné, aby sa na dané rozhranie pripojil obchodník. V súčasnosti spúšťame túto funkcionalitu u dvoch obchodných partneroch – TPD a DOMOS Piešťany. Títo partneri budú mať v prípade požiadavky zákazníka možnosť poslať paragón na jeho Shopino konto. Plánom do budúcnosti je postupne túto funkcionalitu rozšíriť aj k ostatným partnerom, a tým zjednodušovať možnosť realizácie reklamácie. Vo všeobecnosti platí, že mnohí dodávatelia dávajú možnosť reklamácie bez paragónu v prípade, že ste nakupovali s ich vernostnou kartou (napr. Nay Elektrodom, Peek & Cloppenburg) Po uskutočnení nákupu s použitím vernostnej karty evidovanej v aplikácii Shopino, paragón nemusíte nahrávať do aplikácie. Prípadne ak raz bude prebiehať spolupráca s daným reťazcom, paragón sa Vám do aplikácie nahrá automaticky. Budete mať tak prehľad, či je daný tovar ešte v záručnej lehote.

Uvítali by sme, ak by sme tlak na obchodníkov vyvíjali nie len my ako tvorcovia aplikácie, ale aj Vy ako zákazníci. Pokiaľ uvidí obchodník, že čím ďalej viac zákazníkov sa pri nákupe pýta, či daný paragón nevedia dostať elektronicky,tak nás môžu sami osloviť a prejaviť záujem o danú funkcionalitu.

Ako sa pridávajú členovia do skupiny cez QR kód

Založíme si skupinu, klikneme na ikonu členovia, a pomocou ikony ,, + ´´ pridáme nového člena podľa používateľského QR kódu. Zobrazí sa nám obrazovka na snímanie QR kódu. QR kód užívateľa, ktorého chcem pridať do skupiny sa nachádza v základnom menu aplikácie SHOPINO. Kliknutím na ikonu tri čiary v ľavej hornej časti sa nám zobrazí QR kód. Po kliknutím naň sa nám QR kód zväčší a je možné ho naskenovať druhou stranou. Po naskenovaní čiarového kódu potvrdíme prijatie nového člena znakom potvrdenia.

Ako sa pridávajú členovia do skupiny prostredníctvom emailu

Založíme si skupinu, klikneme na ikonu členovia, a pomocou ikony ,, + ´´ pridáme nového člena podľa emailovej adresy. Do vyhľadávacieho poľa zadáme emailovú adresu a v pravom dolnom rohu klikneme na hľadať/search. Zobrazí sa nám meno vybraného užívateľa a v pravom hornom roku klikneme na znak potvrdenia. Užívateľovi ,ktorého sme pozvali do skupiny, príde pozvánka s možnosťou prijatia, alebo odmietnutia. Ak sa pridaný člen nezobrazil okamžite v zozname, je potrebné vyjsť zo skupiny a vrátiť sa späť do pôvodného okna.

Môže zákazník sám vytvárať skladové karty produktov v aplikácii Shopiňo?

Užívateľ môže naskenovať čiarový kód konkrétneho výrobku, ktorý chce aby bol zaevidovaný do našej databázy pomocou ikony čiarový kód v dolnej časti na základnej obrazovke aplikácie. Naskenuje jeho čiarový kód, pomocou ikony fotoaparát odfotí výrobok, prípadne jeho nutričné hodnoty, pričom tieto informácie budú  automaticky posunuté na Support oddelenie, ktoré následne daný výrobok zaeviduje do Shopiňo databázy a doplní k nemu ostatné potrebné údaje ako sú nutričné hodnoty, alergény, zaradenie do tovarového stromu... Nakoľko je veľmi dôležité ,aby všetky údaje o produktoch boli v databáze správne zaevidované, preto je potrebné, aby každá informácia o novom produkte,ktorú zákazník pošle bola ešte preverená a skontrolovaná.
Keďže používame vlastnú metodiku evidovania výrobkov do našej databázy a všetky údaje, ktoré sú do databázy vkladané sa verifikujú, preto z tohto dôvodu nie je možné, aby zákazník sám vytváral skladové karty produktov.

V akých krajinách a jazykoch je dostupná aplikácia Shopiňo?

Aplikácia je preložená do 6 jazykov: slovenčina, angličtina, nemčina, maďarčina, čeština, španielčina. Pomocou príslušného jazyka, ktorý si zvolíme, môžeme jednotlivé položky pridávať cez hlasové vstupy. Rovnako rozširujeme databázu tovarov vo všetkých jazykoch. Pôsobenie aplikácie je momentálne iba na území Slovenskej republiky. Pôsobenie znamená, že udržujeme stav obchodov (informácie o ich polohe a o otváracích hodinách). Taktiež udržujeme letáky, ktoré tieto reťazce poskytujú. Aktualizácia letákov jednotlivých reťazcov, ktoré nie sú jednoducho elektronicky dostupné je náročná procedúra, preto momentálne neplánujeme otvárať aplikáciu Shopiňo pre ďalší trh, pokiaľ nenájdeme vhodného partnera, ktorý by túto úlohu prebral. Nakoľko je celkový proces udržiavania letákov náročný, boli by sme nútení zamestnať ďalších zamestnancov, čo by následne viedlo k jej spoplatneniu.
Sme presvedčení, že veľa ľudí by aplikáciu ani len nevyskúšalo, ak by bola spoplatnená, preto sa týmto smerom nechceme uberať.

Čo je potrebné urobiť v prípade, ak aplikácia pri každom otvorení vyžaduje prihlásenie.

Dôvodom tohto správania môže byť jeden z nasledovných problémov:
1. Nepovolené notifikácie
Po prvom spustení ste boli požiadaný o povolenie, aby aplikácia mohla dostávať notifikácie. Ak ste to zamietli, problém je v tomto, nakoľko aplikácia nemá odložený token, cez ktorý sa identifikuje pri prihlásení.
Oprava: Kedže sa oprávnenie nedá dodatočne nájsť, je potrebné aplikáciu odinštalovať a na novo nainštalovať cez App Store. Po prvom spustení je potrebné dať súhlas na notifikácie pre aplikáciu a prihlásiť sa. Problém bude vyriešený.
2. Chyba starej verzie
Vyžadované prihlasovanie zakaždým spustením aplikácie bolo potrebné v starej verzii aplikácie 1.2.
Oprava: Aktualizujte si aplikáciu na poslednú verziu, problém nebude pretrvávať.

Čo robiť keď mi systém nedoručuje na telefón nové letáky a informácie o zmenách v nákupnom zozname?

Potencionálny problém môže nastať vtedy,ak máte aplikáciu nainštalovanú na viacerých zariadeniach a hlásite sa z toho istého užívateľského účtu.(fb,gmail). Nakoľko je aplikácia postavená tak, aby jeden človek používal iba jedno jediné zariadenie, preto z tohto dôvodu v momente,keď sa prihlásite na druhom zariadení, systém deaktivuje spojenie na prvé zariadenie. Tým pádom prestane posielať informácie o nových letákoch, o zmenách v nákupných zoznamoch, ktoré zdieľate s rodinami a pod. Z toho titulu druhé zariadenie, ktoré bolo používané ako prvé sa javí, že aplikácia v ňom nefunguje korektne. Uvažujeme o tom, aby sme poskytli možnosť, aby jeden užívateľ mohol mať inštaláciu na viacerých zariadeniach ,ale vtedy by bola nutná podstatne detailnejšia synchronizácia, než je synchronizácia medzi dvoma rozdielnymi užívateľmi, ktorí zdieľajú či už nákupný zoznam, vernostné karty a pod.Preto v tomto momente táto vec nie je funkčná a ak chcete používať aplikáciu dvaja v rodine na dvoch zariadeniach skúste vytvorte si dve kontá a nepoužívajte jedno a to isté, pretože dané konto identifikuje príslušného človeka.

Nedarí sa mi registrovať do aplikácie prostredníctvom Facebooku.

Problém je, že nemáte vo facebooku nastavenú mailovú adresu, alebo ju nemáte dostupnu pre verejnosť. podmienkou registrácie je  aby bola dostupná mailová adrečsa z dôvodu dodatočných verifikácii napríklad pri DRIVE IN nákupe alebo iných transakciaách, preto ju systém potrebuje brať ako Váš primárny identifikátor. 

Na akých platformách aplikácia beží??

Aplikácia Shopiňo je primárne vyvýjaná pre prostredie Apple iOS a Google Android. Na ich marketoch je aj dostupná. Momentálen je pripravovaná HTML verzi apre internetový prehliadač za účelom robenia objednávky pre DRIVE IN nákup. Celková portácia do prostredia internetového prehliadača sa neočakáva, kedže hlavnou vlastnosťou aplikácie mala byť jej mobilita

Bude aplikácia dostupná aj na tabletoch?

Aplikáciu Shopino momentálne nie je možné prevádzkovať na zariadeniach typu tablet. Dôvodom je, že v aplikácii sa nachádza funkcionalita, kde si užívateľ môže nastaviť, že chce byť informovaný,ak má v daný deň meniny niekto z jeho kontaktov. V pravej hornej časti máte zobrazený dátum aj kto má meno, a súčasne ak máte v telefónnom zozname niekoho s daným menom máte tam zobrazenú ikonu s kvietkom,prípadne ak v daný deň má niekto z Vašich kontaktov narodeniny, tak tam máte zobrazenú ikonu so znakom torta. Táto funkcionalita sa nám javila ako zaujímavá a použiteľná pri bežnom živote. Problém však nastáva že v momente,kedy aplikácia vyžaduje prístup k telefónnemu zoznamu nie je možné ju nainštalovať na zariadeniach akými sú tablety, ktoré nemajú v sebe telefónnu kartu, ani telefónny zoznam. S prihliadnutím na túto funkcionalitu v nasledujúcej verzii aplikácie vyhodíme prepojenie na kontakty, aby bolo možné aplikáciu nainštalovať, avšak bohužiaľ funkcionalita, ktorá Vám umožňovala nezabudnúť na meniny blízkych osôb zostane nefunkčná a budete musieť na to používať inú aplikáciu.

Ako si čo najrýchlejšie otvoriť konkrétny nákupný zoznam aby som doň niečo pridal??

Ak chceš rýchlo pristupovať k nákupnému zoznamu, za účelom niečo pridať alebo zmeniť, môžeš si v prostredí Android vytvoriť na ploche svojho telefónu rýchly odskok priamo do nákupného zoznamu.
Ako to spraviť?
Stačí vojsť do obsahu príslušného zoznamu a v menu v pravo hore máš voľbu Rozšírené možnosti a pod ňou voľba Vytvoriť odkaz na hlavnej obrazovke. To ti vytvorí na ploche ikonku s menom podľa daného nákupného zoznamu a ty si ju na ploche už umiestniš, kde ti bude najviac po ruke. Po stlačení ikonky sa ti otvoprí rovno okno nákupného zoznamu s ktorým môžeš takto na jeden klik ihneď pracovať. Samozrejme, môžeš si vytvoriť samostatný odkaz aj na viacero zoznamov, ak ti je to takto príjemnejšei používať

Je možné pridať do aplikácie svoju fotografiu?

Nie je to možné.
Táto aplikácia nie je typu sociálna sieť, kde môžete komunikovať s kamarátmi. Na možnosti menenia fotiek profilov sme sa zatiaľ nezameriavali, nakoľko sa tieto informácie nikomu nikde nezobrazujú. Aplikácia nemá za úlohu prezentovať účastníkov nákupného procesu, ale len riešiť ich nákupné potreby zvyklosti.

Prečo ponúka pri nakupovaní v konkrétnom obchode aj položky z iných reťazcov,ktoré máme v nákupnom zozname z iných letákov?

Ak chceme mať nákupné zoznamy podľa reťazcov;ktorých nakupujeme,vytvoríme si jednotlivé zoznamy podľa nich. V takom prípade ak vojdeme do konkrétnej predajne, otvoríme si zoznam iba pre danú predajňu a máme tam len položky určené pre ňu. Ak zoznam predstavuje zoznam vecí, ktoré potrebujeme domov nakúpiť a položka z letáku má len informačný charakter, že je to lacnejšie v inom obchode, systém nemá dôvod skryť položku z iných reťazcov ale práve naopak nechá ju tam, lebo ju potrebujeme nakúpiť a zároveň vidíme,že v inom reťazci je za lepšiu cenu. Tu sa môžeme rozhodnúť, či kvôli malému cenovému rozdielu nakúpime danú položku v obchode, kde sa práve nachádzame, lebo by sme minuli viac času, benzínu presunom do obchodu s položkou. Alebo, ak je rozdiel v cene veľký, položku vyhodíme zo zoznamu a nakúpime ju v danom reťazci.

Možnosti zdieľania nákupných zoznamov

Nákupný zoznam je možné zdieľať tromi spôsobmi:


1. Vytvoriť si skupinu a vytvoriť zoznam priamo v danej skupine

 

Ako si založiť spoločnú nákupnú skupinu?


1. V menu aplikácie vyber "Skupiny"

2. V dolnom pravom rohu klikni na možnosť "PLUS"

3. Napíš názov Tvojej skupiny napr. "Novákovci"

4. Vyber, pre koho bude skupina určená napr. "Rodina"

5. Potvrď v pravom hornom rohu


Ako pridať ďalších členov skupiny? 


1. Vo vytvorenej skupine klikni na možnosť "Členovia"

2. Vyber v dolnom pravom rohu možnosť "PLUS"

3. Pridaj člena skupiny podľa emailovej adresy alebo QR kódu, ktorý sa nachádza v menu užívateľových možností aplikácie

4. Označ, kto je člen skupiny, napr. "Otec"

5. Počkaj, kým sa člen pridá do skupiny


Od teraz môžete využívať všetky výhody spoločnej skupiny v aplikácii Shopiňo 

 

2. Vytvoriť nový nákupný zoznam a zdieľať ho jednorázovo

 

1. Vojdi do zoznamu a v pravom hornom rohu je ikona zdieľania 

2. Zvoľ voľbu "Jednorázovo odoslať"


3. Vytvoriť nový zoznam a uviesť v  úvode jeho zdieľanie so skupinou.


Ako vytvoriť nový nákupný zoznam?


1. V menu aplikácie vyber "Nákupné zoznamy"

2. V dolnom pravom rohu klikni na možnosť "PLUS"

3. Napíš názov napr. "Lidl" "Oslava"

4. Vyber, pre koho bude zoznam zdieľaný napr. "Rodina"

5. Potvrď Založiť

Pridanie položky do Sledovaných výrobkov (watch dog).

Sledované položky slúžia na upozornenie užívateľa, že sa daná položka nachádza v letákovej ponuke niektorého z predajcov.

Položku do Watch dogu vieme pridávať dvoma spôsobmi:

1
• otvorením Letáku (položkovitého)
• kliknutím na položku
• stlačíme Info (v pravom dolnom rohu), kde sa nám otvorí detail položky a pod obrázkom sa nachádza Sledovať tento výrobok.
   Systém ponúkne voľbu:
                    Sledovať tento výrobok
                    Sledovať túto kategóriu výrobkov

2
• vojdeme do nákupného zoznamu
• klikneme na položku, pod ktorou sa nám zobrazia 4 možnosti, z ktorých vyberieme Tovar
• otvorí sa detail položky, kde sa pod obrázkom nachádza Sledovať tento výrobok.
   Systém ponúkne voľbu:
                    Sledovať tento výrobok
                    Sledovať túto kategóriu výrobkov

Následne sa Vám položka zobrazí vo Watch dogu ako sledovaná položka a v prípade, že ju niektorý reťazec zaradí do akcie, príde Vám alert.

Akým spôsobom sa vyškrtávajú položky zo zoznamu?

Postup:
- v dolnej časti si zvolíte voľbu cez ikonku košík
- zadáte samoobslužný nákup
- Vyberiete predajňu (reťazec), kde nakupujete
- Zadáte možnosť, či chcete zoradiť nákup podľa rozloženia regálov. Ak „Áno“, systém Vám spojí tovary spolu podľa sortimentu (ovocie s ovocím, mliečne veci s mliečnymi) a zoradí podľa typického rozloženia regálov v danom reťazci.
- Vyberiete si jeden,alebo viac nákupných zoznamov, z ktorých idete nakupovať
- Položky pri nakupovaní pridávate do košíka ťahaním prstu smerom doľava (nakúpené), alebo doprava (nenakupujem teraz)
- Po nakúpení položiek zo zoznamu zadajte znak potvrdenia v pravej hornej časti
- Ak mate nahratú vernostnú kartu daného obchodu systém Vám ju otvorí na obrazovke
- Na ukončenie nákupu zvolíte možnosť: - poznačiť nakúpené (v zozname nám ostanú len nenakúpené položky) - vymazať celý nákupný zoznam - bez akcie

Akým spôsobom je možné pridávať položky do nákupného zoznamu, ktoré pravidelne nakupujem?

Vytvoríme si nákupný zoznam s jednotlivými položkami. Ak sa v zozname vyskytujú produkty,ktoré nakupujeme pravidelne, klikneme na jednotlivé produkty a zadáme možnosť Pravidelné s ikonou srdiečko. Takýmto spôsobom môžeme postupovať aj pri ostatných nákupných zoznamov. Položky do záložky PRAVIDELNE je možné taktiež pridávať v konkrétnom nákupnom zozname a kliknutím na záložku PRAVIDELNE pomocou ikony plus pridávame položky, ktoré potrebujeme a nakupujeme častejšie ako iné produkty. Ak sa rozhodneme, že daný produkt už nechceme mať medzi pravidelnými položkami,klikneme na konkrétny produkt a zvolíme možnosť Zrušiť.

Ako presne používať pravidelné položky pri nákupných zoznamoch?

Pravidelne položky slúžia ako podklad pre kontrolu špajze, či chladničky aby ste na nič nezabudli, hlavne keď sa niečo minie úplne a tak nevidíte, že toho máte už málo (nie každý pri vyhodení obalu ide a nahodí vec do zoznamu :) ).

Ako pridať položku do zoznamu pravidelných?
        1. otvorím  si záložku pravidelne a cez tlačítko plus dolu pridávam položky rovnako, ako keď plním nákupný zoznam, len toto ide do pravidelných položiek
        2. na položke v nákupnom zozname ťuknem a v riadku pod ňou dám voľbu pridať do obľúbených a ona sa pridá 

POZOR: ak som pridal do obľúbených metódou 2, položka mi stále zostane aj v nákupnom zozname, takže ak ju nechcem najbližšie nakupovať, musím si ju vyhodiť zo zoznamu a nechať len v obľúbených. Preto je lepšia cesta podľa bodu 1. , cesta č.2. je určená pre prípad, keď niečo, čo idem nakupovať, chcem pridať aj k obľúbeným 

Ako pridať položku zo zoznamu pravidelných položiek do nákupného zoznamu?

        Otvorím  si záložku pravidelne na danom NZ a na riadku ťuknem na položku ktorú chcem pridať a dám voľbu pridať


Ako použiť nákupný zoznam ako predlohu pravidelných vecí, aby som na nič , čo chcem mať v chladničke, alebo v špajzi nezabudol?

Pre chladničku/špajzu si môžeš nadefinovať samostatný nákupný zoznam. Produkty, ktoré chceš mať pravidelne v chladničke pridáš do záložky pravidelné. Následne, keď si pôjdeš skontrolovať čo ti v chladničke chýba, otvoríš si v nákupnom zozname túto záložku, a produkty, ktoré ti chýbajú pridáš do nákupného zoznamu.

Nezjavujú sa mi v aplikácii žiadne letáky, prečo?

Pravdepodobne nemáte vybrané obchody a obchodné siete, ktorých letáky chcete odoberať. Nakoľko systém časom môže obsahovať velke množstvo letákov rôznych spoločností, ktoré samozrejme nemusia zaujímať každého, musíte si vybrať , ktoré chcete odoberať.Robí sa to cez tlačítko plus v pravom spodnom rohu obrazovky a následným vyhľadaním danej spoločnosti.
Akonáhle máte spoločnosť vybratú, automaticky Vám systém doručuje letáky okamžite v momente jeho zverejnenia v našej aplikácii.Každý nový leták sa Vám zjaví v stave nový, po jeho otvorení sa presunie do sekcie prebiehajúce, alebo pripravované.
O zverejnení nového letáku ste informovaní aj vizuálnym upozornením v hornej čati obrazovky, kliknutím na ktoré si otvoríte priamo daný leták v našej aplikácii

Ako si pridáte leták, ktorý chcete odoberať?

V okne letáky dolnej časti je ikona plus. Prostredníctvom nej si vyberáte obchody, ktorých letáky chcete odoberať. Vyberiete obchod, ktorého leták chcete odoberať. Systém Vám zobrazí platné a pripravované letáky daného obchodu. Kliknutím na leták sa Vám zobrazí jeho obsah. Jednotlivé položky z letáku si môžete pridávať do nákupného zoznamu. Ak chcete leták vo formáte PDF, kliknete na ikonu PDF v pravej hornej časti.

Bude možné načítavať z papierových letákoch výrobky cez QR kód?

Cieľom aplikácie Shopiňo je, aby ste si našli Vaše letáky v našej aplikácií a nemuseli listovať papierových letákoch.Každým dňom vkladáme do aplikácie Shopiňo ďalšie letáky, aby čo najviac letákov Vám bolo dostupných a nich ste si mohli vytvárať nákupný zoznam. S jednotlivými reťazcami sa snažíme komunikovať, aby nám poskytovali svoje letáky s údajmi o produktoch (EAN, nutričné hodnoty, alergény,..), čo sa nám aj darí, preto Vám poskytujeme väčšiu časť z ponuky letákov aj po jednotlivých položkách a so všetkými dôležitými údaje o produktoch.
Položky, ktoré si chcete vložiť do nákupného zoznamu z papierového letáku, si viete teraz vložiť vyhľadaním položky nákupnom zozname ikonou plus a možnosťou vyhľadať produkt. S variantou načítavania QR kódov zatiaľ neuvažujeme, ale to neznamená, že budúcnosti sa tým nebudeme zaoberať.

Ako použiť položkový prehľad letáku

Letáky ponúkané systémom sa dajú zobraziť vo forme PDF alebo pomocou položkového prehľadu. 
Výhody položkového zoznamu sú:
        -Položkový prehľad si môžete zobraziť v jednej z 3 designových podôb podľa toho, či vám viac vyhovujú vačšie obrázky, alebo skôr riadkový zoznam položiek. Jednotlivé položky sú zoradené a zoskupené podľa oddelení predajne. Medzi jednotlivými oddeleniami viete rýchlo preskakovať pomocou tlačítka šipky pri názve oddelenia.
        -V položkovom prehľade sú navzájom spojené položky s rôznou vlastnosťou (príchuť, vôňa, farba), pričom je zobrazený len jeden výrobok s ikonkou o počte variantov a na klik systém ponúkne všetky dostupné varianty.
        -Z položiek v letáku viete jedným klikom vybrať tie, ktoré máte medzi pravidelnými položkami vo svojichj nákupných zoznamoch, alebo ktoré ste nakupovali za posledné 3 mesiace. Tým rýchlo a ľahko vyberiete to, čo Vás v letáku môže primárne zaujímať
        -Na položke môžete kliknutím zobraziť detail obrázku s možnosťou otvoriť informácie o skladovej karte ako je napriklad zloženie, alergény či nutričné parametre
        -Položku môžete z obsahu letáku priamo pridať do svojho nákupného zoznamu
        -Ak je položka z letáku nahodená v nákupnom zozname, systém Vás vie upozorniť na začiatok alebo blížiaci sa koniec letákovej akcie
        -Rovnako Vás systém informuje o tom, že bol vydaný nový leták od sledovaného reťazca

Ako použiť položkový prehľad letáku

Letáky ponúkané systémom sa dajú zobraziť vo forme PDF, alebo pomocou položkového zoznamu, ktorý ponúka tieto výhody:
- položkový zoznam si môžete zobraziť v jednej z 3 designových podôb podľa toho, či vám viac vyhovujú väčšie obrázky, alebo skôr riadkový zoznam položiek
- jednotlivé položky sú zoradené a zoskupené podľa oddelení predajne. Medzi jednotlivými oddeleniami viete rýchlo preskakovať pomocou tlačítka šipky pri názve oddelenia
- v položkovom zozname sú navzájom spojené položky s rôznou vlastnosťou (príchuť, vôňa, farba), pričom je zobrazený len jeden výrobok s ikonkou o počte variantov, pričom systém ponúkne všetky dostupné varianty
- z položiek v letáku viete jedným klikom vybrať tie,ktoré máte medzi pravidelnými položkami vo svojich nákupných zoznamoch, alebo ktoré ste nakupovali za posledné 3 mesiace. Rýchlo a jednoducho vyberiete to, čo Vás v letáku môže primárne zaujímať - na položke môžete kliknutím zobraziť detail obrázku s možnosťou otvoriť informácie o skladovej karte ako je napríklad zloženie, alergény či nutričné parametre. Položku môžete z obsahu letáku priamo pridať do svojho nákupného zoznamu
- ak je položka z letáku nahodená v nákupnom zozname, systém Vás vie upozorniť na začiatok alebo blížiaci sa koniec letákovej akcie
- rovnako Vás systém informuje o tom, že bol vydaný nový leták od sledovaného reťazca

Ako postupovať v prípade, že mi nejde naskenovať čiarový kód klubovej karty?

Ak chcete naskenovať čiarový kód svojej klubovej karty je potrebné povoliť prístup ku kamere (IOS) /vykonávať akciu fotenie a zaznamenávanie videí (Andorid). Ak ste túto voľbu na začiatku odmietli, skenovanie čiarových kódov nie je možné. V tom prípade budete musieť aplikáciu odinštalovať a nainštalovať na novo. Následne pri naskenovaní čiarového kódu klubovej karty povolíte aplikácii prístup ku kamere(IOS)/akciu fotenie a zaznamenávanie videí(Android).

Ako sa viem najrýchlejšie dostať ku karte v aplikácii pri platení v obchode?

Pre rýchly prístup ku vernostným kartám existuje niekoľko "tajných zlepšovákov".

Manuálna cesta:
        1. V menu NASTAVENIA si môžete nastyaviť aby voľba pre prístup ku kartám bola jednou z 4 hlavných, dostupných ihneď po otvorení aplikácie na jeden klik. takže bude zoznam kariet hneď po ruke
        2. V obsahu karty sa dajú cez ikonku srdiečka častejšie používané karty nastaviť ako obľúbené. systém ich potom zobrazuje vo vrchnej časti zoznamu a ostatné sú potom radené podľa abecedy.
        3. v obsahu, ak mam veľa kariet môžem ich vyhľadávať posúvaním obrazovky, alebo lupou v hornej časti okna, kde zvyčajen už po napísaní jedného, či  dvoch písmenok mám vybranú hľadanú kartu

Hlasová voľba:
        1. Kartu viem vyvolať hlasovým príkazom v úvodnej obrazovke aplikácie podržaním ikonky mikrofónu v pravom dolnom roku a súčasným hlasovým príkazom "KARTA + meno karty", čiže napriklad "KARTA TESCO". Meno karty si môžem v aplikácii stanoviť ako chcem , nemusím používať preddefinované, ktoré môže byť zbytočne dlhé alebo viacslovné

Ako si pridať člena do skupiny?

Pridávanie člena do skupiny je možné dvomi spôsobmi: 1. Nový člen v aplikácii Shopiňo v hlavnom menu vpravo hore klikne na svoj QR kód a Vy si ho zosnímate do svojho telefónu, čím ho pripojíte do skupiny. Jemu najskôr príde notifikácia, či súhlasí s pripojením, ak áno tak sa stáva Vašim členom skupiny, a automaticky zdieľa nákupne zoznamy skupiny. 2. V skupine si zvolíte pridať člena cez ikonu plus. Napíšete e mailovu adresu člena, ktorého si chcete pridať do skupiny (pod ktorou je nový člen registrovaný v shopiňo aplikácii, teda ak sa registroval cez g mail, tak sa zadáva g mailová adresu, ak cez FB tak emailovu adresu z FB, ktorú tam má člen registrovanú. Ak sa člen podľa adresy rozpozná, zobrazí sa Vám jeho meno a a kliknete na znak potvrdenia. Ak ešte nemá Shopiňo konto , tak sa zjaví možnosť pozvať ho, ktorá mu pošle pozývací email s linkom na naše stránky, odkliknutím prejde na Appstore alebo Android Market.

Nejde predavačke v predajni naskenovať kód vernostnej kartyz aplikácie, kde je problém?

Kód z obrazovky mobilu ide nasnímať iba novšími skenermi , ktoré používajú na snímanie "imager" (snímajú nielen čiarové ale aj QR kódy). Staré snímače, ktoré snímajú pomocou laserového lúča nevedia kód z obrazovky zosnímať. Tu musí predavačka naťukať kód do kasy manuálne z obrazovky. Dá sa to rozoznať tak, že červený znak z miesta snímania je u starých skenerov tenka ostrá červena čiara, u imagera červená plocha, štvorcová alebo kruhová.
Generačná výmena kódov beží už roky, ale ešte sú predajne, kde nevymenili staré vybavenie a čakajú kým sa nepokazí aby ho vymenili. Tiež tlak na snímanie QR kódov urýchli generačnú výmenu.

Ako je zabezpečená kontrola na vek pri položkách ako alkohol, či tabakové výrobky?

Za kontrolu veku kupujúceho je zodpovedný pracovník výdajného miesta. Ten musí zabezpečiť, aby tovar nevydal osobe, ktorá nespĺňa vekový limit pre dané výrobky. Keďže sa za objednávku platí okamžite kartou alebo internetbankingom a objednávku si väčšinou vyzdvihne zákazník na motorovom vozidle, je takýto prípad skôr ojedinelý. Ak si ale obsluha nie je vekom kupujúceho istá, má postupovať podľa platných predpisov. Samotná objednávka DRIVE IN pri objednaní položky z kategórie, ktorá vyžaduje kontrolu veku upozorní na tohto kupujúceho a žiada od neho potvrdenie danej skutočnosti, až tak mu dovolí objednávku zrealizovať. Informácia o veku kupujúceho je na Shopiňo konte klienta zapísaná a následne pri potvrdení prvého nákupu či už v predajni, alebo na DRIVE in sa považuje zo strany Shopiňo za pravdivú. Aplikácia pre zamestnanca výdajného miesta upozorňuje pracovníka pri výdaji, že objednávka obsahuje tovar s vekovým limitom, ako aj informáciu, či už na konte je realizovaný nákup potvrdený inou prevádzkou.V prípade, že sa potvrdí neplatnosť údajov, alebo že daná osoba nespĺňa vekový limit je pracovník prevádzky povinný túto informáciu uviesť do systému, aby bolo ďalej zabránené objednávanie nevhodného tovaru. Ak bola objednávka vytvorená z titulu nesprávne uvedeného veku zo strany kupujúceho, daný nákupný kontrakt sa ruší tak, akoby si neprišiel pre objednávku. Ďalej sa postupuje podľa bodov v sekcii ,,Odstúpenie od zmluvy vinou kupujúceho´´.

Aké je najhlavnejšie pravidlo DRIVE IN Objednávok?

                „Pohodlne, rýchlo a informovane“
Toto je motto, ktoré najvýstižnejšie popisuje základné požadované vlastnosti DRIVE IN Objednávky.
        Pohodlne – z tepla domova, na mobile, z nákupného zoznamu
        Informovane – informácie o alergénoch, náhradách, akciách
        Rýchlo – vďaka platbe predom a online informácii o zásielke trvá prebratie zásielky skutočne minimálny čas

Aké je najhlavnejšie pravidlo DRIVE IN Objednávok?

„Pohodlne, rýchlo a informovane“  
Toto je motto, ktoré najvýstižnejšie popisuje základné požadované vlastnosti DRIVE IN Objednávky. 
Pohodlne – z tepla domova, na mobile, z nákupného zoznamu
Informovane – informácie o alergénoch, náhradách, akciách
Rýchlo – vďaka platbe predom a online informácii o zásielke trvá prebratie zásielky skutočne minimálny čas

Na akých typoch prevádzok je realizovateľný DRIVE IN?

Vo všeobecnosti ako DRIVE_IN prevádzka môže fungovať akákoľvek obchodná prevádzka, ktorá spĺňa príslušne predpisy Potravinovo - veterinárnej správy pre skladovanie a manipuláciu s potravinami a súčasne je dostupná pre príchod motorovým vozidlom. Nie je podstatné, či ponúkané položky sa balia na mieste výdaja, alebo sú na toto miesto prevážané z veľkoskladu či predajne. Odporúča sa na rýchle vybavenie prebratia objednávky označiť miesto, blízke vchodu predajni ako miesto pre DRIVE_IN, čím sa skráti čas pre personál na prinesenie tovaru a jeho odovzdanie.
Ako DRIVE_IN výdajne miesto zvyčajne môže slúžiť: maloobchodná predajňa, veľkosklad,čerpacia stanica. Je výhodné, ak je umiestnenie výdajného miesta na výpadových cestách z miest, čím pokryjú svojou prevádzkou širšiu spádovú oblasť ľudí, ktorí z mesta cestujú večer domov a môžu využiť, že dané o majú cestou domov.

Čo musí splniť prevádzka aby mohla pôsobiť ako Shopiňo.DRIVE_IN odberné miesto?

Kroky, ktoré vedú k fungovaniu ako výdajne miesto DRIVE_IN sú:
1. Podpísať „Zmluvu o podmienkach poskytovania služby Shopiňo.Drive_IN“ a „Zmluvu o partnerstve a ochrane osobných údajov“
2. Zverejniť ponúkané tovarové položky vrátane cien, sadzieb DPH a obrázkov, pokiaľ sa tieto nenachádzajú v databáze Shopiňo
3. Stanoviť otváracie hodiny a časy potrebné na štandardné zabalenie zákazky
4. Zabezpečiť si mobilný telefón, alebo tablet na prevádzkovanie aplikácie DRIVE_IN.client pre prijímanie, balenie a výdaj zásielok
5. Pri realizácii obchodu dodržiavať podmienky stanovené prevádzkovateľom na zabezpečenie maximálnej spokojnosti klienta, hlavne v oblasti dodržania časových termínov a kvality dodávaného tovaru

Môžu byť predmetom objednávok aj: čerstvé potraviny, pečivo, ovocie, zelenina či vážené mäso a výrobky z neho?

Áno, predmetom dodávok môžu byt aj:
1. Nebalený chlieb a pekárenské výrobky– je potrebné brať na vedomie, že čerstvosť dodávky zaväzuje dodávateľa baliť takýto tovar čo najbližšie k termínu prebratia zásielky, aby bola zaručená maximálna čerstvosť takýchto výrobkov. DRIVE IN nemá slúžiť ako zdroj predaja starého pečiva, ktoré už na prevádzke nedokážem predať, ale naopak, mal by sa klientom zabaliť najčerstvejší tovar, ak chceme, aby sa jeho nákup touto formou zopakoval.
2. Voľne balená zelenina a ovocie - balenie tejto komodity vyžaduje nabaliť zákazníkovi také množstvo (hmotnosť) akú požadoval, pričom, ak to technické možnosti daného produktu nedovoľujú platí pravidlo,že predajca má možnosť:
A, Prevýšiť váhu tovaru
- cena objednávky zostane nezmenená a uvedená nadhmotnosť je bonusom pre klienta
B, Dať menšiu hmotnosť - na účet Vám bude pripísaná iba cena dodanej hmotnosti tovaru, rozdiel ceny nedodaného tovaru klientovi nebude pri zúčtovaní platby zúčtovaný (platba kartou), prípadne vrátený naspäť(platba internetbankingom)

Bude v ponuke aj tovar so skrátenou dobou exspirácie, alebo zlacnené položky ako napríklad ovocie v 2.akosti?

Keďže pri DRIVE IN službe kladieme dôraz na kvalitu a hygienické štandardy neočakávame, že by sa zriaďovala ponuka výpredajového tovaru, alebo tovaru s krátkou exspiráciou, resp. horšími vlastnosťami. Aspoň nie v prvých etapách uvádzania tejto služby na trh. Zákazník, ktorý si tovar objedná požaduje okrem kvality hlavne rýchlosť. Ak by pri predaji takéhoto tovaru bola pre zákazníka poskytnutá aj možnosť, či si želá aj tovar s kratšou exspiráciou za lepšiu cenu, a následne podla výsledku by išiel spracovať doklad trvala by táto operácia výrazne dlhšie, čo je problém ako na strane zákazníka, tak aj na vyťaženosti obsluhujúceho personálu.

Ako sa objednáva a dodáva vážený tovar, ktorého kusy majú rôznu hmotnosť (bloky syra, mäso, údeniny, ryby), keď je platba vopred?

Pri kusovom tovare, ktorého hmotnosť môže byť rôzna a cena je uvedená za hmotnosť si obchodník musí stanoviť maximálnu hmotnosť akú môže mať jeden kus (ak krája napríklad syr na kusy väčšie a menšie, zavedie si 2 položky tovaru, každú s inou maximálnou hmotnosťou položky.) Zákazník si objedná počet kusov z danej váhovej kalibrácie, zaplatí za maximálnu hmotnosť v danej kalibrácii a obchodník sa bude snažiť pri balení nájsť najbližšie sa približujúci kus k požadovanej hmotnosti. Pokiaľ nedokáže nájsť kus váhovo presný požadovanou hmotnosťou v objednávke, predajca má možnosť:
A. Prevýšiť váhu tovaru - cena objednávky zostane nezmenená a uvedená nad hmotnosť je bonusom pre klienta
B. Znížiť hmotnosť tovaru- na účet Vám bude pripísaná iba cena dodanej hmotnosti tovaru, rozdiel ceny nedodaného tovaru Vám nebude pri zúčtovaní platby odpísaný, prípadne vrátený naspäť (viď sekcia platba kartou a internet bankingom)
Toto sa týka najmä tovaru: kusové syry, údeniny typu klobásy, údené mäso, mrazené a chladené mäso, ryby a pod.

Ako sa objednáva a dodáva vážený tovar (ovocie, zelenina,...), keď je platba vopred?

Pri tovare, ktorý je vážený je úlohou predajcu, aby Vám navážil minimálne takú váhu, akú ste si objednali a zaplatili. Ak rozmerové, či hmotnostné pomery nedovolia navážiť presnú váhu, predajca má možnosť:
A, Prevýšiť váhu tovaru - cena objednávky zostane nezmenená a uvedená nad hmotnosť je bonusom pre klienta
B, Zadať menšiu hmotnosť – na účet Vám bude pripísaná iba cena dodanej hmotnosti tovaru. Rozdiel ceny nedodaného tovaru Vám nebude pri zúčtovaní platby odpísaný, prípadne vrátený naspäť (viď sekcia platba kartou a internetbankingom). Toto sa týka najmä tovaru - ovocie, zelenina, krájané výrobky (salámy a syry).

Ako je stanovený termín pre vyzdvihnutie tovaru na DRIVE IN?

Každý predajca môže na objednanie v DRIVE IN objednávkach ponúknuť dve kategórie tovaru:
1. Tovar bežný - položka je dostupná na vyzdvihnutie po uplynutí potrebnej doby na jeho zabalenie a prichystanie (stanovuje si predajca, zvyčajne 4 hodiny od objednania).Ak je zásielka prichystaná skôr, a nebolo požadované vyzdvihnutie na konkrétnu hodinu, ale s príznakom čo najskôr, dostane o pripravenosti  zásielky na vyzdvihnutie zákazník notifikáciu v aplikácii v momente jej zabalenia
2. Tovar na objednávku - tovar, ktorý nie je dostupný okamžite (predajňa ho nedrží bežne na sklade, ale vie ho z distribučného centra priviezť) a predajca je schopný zabezpečiť dodávku do ním stanovenej doby (z dôvodu logistiky), zvyčajne do nasledujúceho pracovného dňa. Akonáhle je tovar na predajni pripravený k dodaniu, dostane o tom klient upovedomenie prostredníctvom notifikačnej správy v aplikácii, pričom môže ponechať pôvodný termín stanovený na vyzdvihnutie počas objednávky, alebo môže zadať novší, kratší, aby bola zásielka pre zákazníka pripravená na tento nový termín. O tom.že si do objednávky vyberáte ,,tovar na objednávku" ste pri objednávke okamžite informovaní, a môžete sa rozhodnúť, či si na doručenie objednávkovej položky počkáte so všetkým tovarom, alebo si objednávku rozdelíte na dve samostatné.

Ako bezpečná je platba platobnou kartou, keďže píšem svoje údaje o karte na webovú stránku??

Platba kartou je realizovaná prostredníctvom služiaeb kartového portálu ePlatby od spoločnosti VUB a s. Celá trnasakcia od stlačenia tlačítka zaplatitť, cez okná kde zadávate kartové úúdaje až do ukončenia operácie je presmerovaná a vykonávaná na ich stránkach s dodržaním všetkých bezpoečnostných pravidiel a podmienok, na ktoré je banka povinná mať certifikát.
Viac informácii nájdete na stránkach VUB banky, ako napr.:
https://www.vub.sk/sk/firmy-podnikatelia/ucty-sluzby/platby/ecommerce-pre-obchodnikov/e-card-vub/

Kedy mi systém odpíše peniaze pri platbe kartou???

Pri platbe kartou je po objednaní príslušná suma iba zablokovaná na karte kupujúceho (predautorizácia platby). K samotnej realizácii platby dochádza v momente, ked predajca načítava QR kód zásielky od kupujúceho, čim potvrdzuje prebratie zásielky. Samotna čiastka platby je v danom momente upravená podľa skutočnej výšky nákupu. tá je menej nanajvýš rovná pôvodnej výške potvrdenej po vystavení objednávky (poníženie z titulu nedodania tovaru alebo naváženia menšej váhy tovaru pri balení).
K samotnému spracovaniu platby dochádza vždy po polnoci podľa zvyklostí daného platobného portálu.
V prípade, že ste dostali pôvodnú sumu potvrdenú SMS správou pri predautorizácii, ak Vám bude zúčtovaná menšia čiastka, systém Vám už nepošle správu o skutočne odpísanej čiastke cez SMS, ale si viete samotný pohyb (výšku úhrady) pozrieť v pohyboch na banklovom účte, či na výpise pohybov z platobnej karty

Kedy mi systém odpíše peniaze pri platbe InternetBankingom???

Pri platbe internetbankingom (PAY by square) sú finančné prostriedky za platbu okamžité prevedené z účtu kopujúceho na účet spoločnosti prevádzajúcej Shopiňo.portál. Tu sú zadržané po dobu, kým sa neuskutoční dodávka objednaného tovaru zákazníkovi.
Pri platnom prebratí tovaru klientom (predávajúci načita z obrazovky QR kód zasielky, čim obaja potvrdia danú skutočnosť) sú následne finančné prostriedky z účtu prevádzkovateľa prevedené na účet príslušnej predajne v rámci polnočného zúčtovania.

Prečo musím pri DRIVE in objednávke platiť predom?

Hlavným heslom DRIVE in Shopino objednávokje "komfortne, rýchlo a s informáciami" . Kedže pri nákupe jepotrebné vytlačenie dokladu z registračnej pokladnice a obchodník ho nemôževytlačiť skôr, kým neobdrží finančné prostriedky, blokovanie a tlač dokladu popríchode na DRIVE IN odberné miesto by zaberalo dlhý časový interval. Rovnakokeďže predmetom nákupu sú aj potraviny s krátkou dobou spotreby, ktoré všetcichceme dostávať maximálne čerstve a najlepšej kvalite, je potrebné zabezpečiťpredajcovi istotu, že sa nákup uskutoční, inak by možno tovar do druhého dňa stratilna kvalite (pekárenské výrobky, zelenina,ovocie...).

Môže za mňa objednávku prebrať niekto iný? Ako sa identifikuje?

Áno. Systém umožňuje preposlanie objednávky z jedného Shopiňo konta na druhé pomocou voľby nad samotnou objednávkou.
Preposlať sa dá:
A. Objednávka pred zaplatením - finálny príjemca zrealizuje platbu, stanoví termín vyzdvihnutia a reálne aj objednávku vyzdvihne (napr.: manželka zadá do nákupu, čo je potrebné kúpiť, manžel zaplatí a privezie domov)
B. Zaplatená objednávka – prepošlem objednávku niekomu inému, aby mi ju prevzal na výdajnom mieste. Od momentu preposlania objednávky na vyzdvihnutie si ju už ja nemôžem prebrať a som len o jej vyzdvihnutí oboznámený s notifikáciou o zmene stavu mojej objednávky.

Je možné tovar vyzdvihnúť skôr, ako ponúka aplikácia?

Záleží na tom, ako ste si pri spracovaní objednávky zadali termín vyzdvihnutia:
A. Objednávka s príznakom „vyzdvihnúť čo najskôr" - automaticky po jeho zabalení ste informovaní o pripravenosti objednávky k odberu.Od tohto termínu si môžete objednávku kedykoľvek vyzdvihnúť.
B. Objednávka na konkrétny termín - ak máte objednávku na konkrétny termín a chcete termín skrátiť, prípadne dať jej príznak „vyzdvihnúť čo najskôr",je možné tak urobiť kedykoľvek, kým, nie je zabalená. Musí byť však splnená podmienka, že termín vyzdvihnutia nemôže byť skôr ako počet hodín, ktoré prevádzka potrebuje na zabalenie objednávky (zvyčajne 4 hodiny). Ak Váš termín spĺňa dané kritérium, môžete ho na objednávke zmeniť.
C. Objednávka s,,tovarom na objednávku" - pri ,, tovare na objednávku" sa objednáva tovar, ktorý predajňa nedrží bežne na sklade a preto sa čaká, kedy sa tovarová položka doručí na predajňu. Akonáhle je na sklade dostáva o tom kupujúci informáciu, pričom si môže prísť tovar vyzdvihnúť v ním stanovenom termíne, alebo si zmeniť termín vyzdvihnutia tak ako v prípade odseku B.

Čo ak nestíham prísť na určený termín a chcem si tovar vyzdvihnúť neskôr?

Od momentu potvrdenia zabalenia objednávky prevádzkou, je objednávka pripravená k odberu. Termín odberu klientom znamená najskorší termín, kedy si môže pre objednávku prísť. Preto meškanie prebratia do 24 hodín sa nepovažuje za problémové a nie je potrebné ho prevádzke hlásiť. V prípade, že nestíham ani limit 24 hodín (nasleduje víkend a prevádzka bude zatvorená) odporúčame telefonicky kontaktovať prevádzku a dohodnúť si spôsob vyzdvihnutia objednávky. Telefónne číslo na prevádzku je dostupné: v okne objednávky - v detaile objednávky vpravo hore ikona s telefónom.

Čo ak si objednávku nestihnem prevziať do konca pracovnej doby prevádzky?

Ak sa mi nepodarí objednávku vyzdvihnúť do konca prevádzkovej doby výdajného miesta, mal by som byť 15 minút pred záverečnou kontaktovaný personálom výdajne, aby so mnou dohodli náhradný termín vyzdvihnutia. Každopádne si objednávku viem prebrať osobne do 24 hodín a toto sa nepovažuje za chybový stav. Ak som si objednal tovar s krátkou dobou spotreby (zelenina, ovocie, pekárenské výrobky,...) predajca ich na mnou stanovený termín prichystal, a naďalej až do vyzdvihnutia je povinný ich držať tak, aby došlo čo k najmenšiemu znehodnoteniu kvality tovaru (chladnička, mrazený priestor,...). Nasledujúci deň mi pri preberaní objednávky nebude dodaný nový tovar, ale ten,ktorý mi bol predchádzajúci deň zabalený - mnou nevyzdvihnutý a pre mňa na prevádzke skladovaný až do môjho príchodu. Zjednodušene povedané moja objednávka si na mňa počká na príslušnom výdajnom mieste tak ako balík na pošte.

Ako riešiť reklamáciu tovaru ak zistím problém s dodávkou až po príchode domov?

Súčasťou nákupu je aj nákupný daňový doklad (paragón) vystavený predajcom a odovzdaný kupujúcemu. V prípade akejkoľvek reklamácie je potrebné postupovať rovnako, ako by ste tovar nakúpili na prevádzke, čiže riešite to s danou prevádzkou, ktorá Vám tovar predala.Pre zjednodušenie reklamačného procesu je súčasne predajca povinný každý elektronický blok po jeho vystavení odfotiť a pripojiť ho tak k objednávke priamo v systéme. Kópiu bloku nájdete v sekcii Môj profil -> nákupné bloky. Každý z obchodníkov s nami v zmluve podpisuje záväzok akceptovať reklamáciu aj bez papierového bloku, čisto na základe tejto elektronickej kópie vystavenej ním, preto na reklamáciu cez Shopiňo.DRIVE IN nie je potrebný originál bloku ale je plne postačujúca jeho elektronická kópia. Ak sa reklamácia týkala chyby zo strany obchodu, ktorej bolo preukázateľne možné zabrániť v procese balenia a výdaja na strane obchodníka, budeme radi ak nám v rámci hodnotenia realizovanej objednávky poskytnete takúto informáciu. Vďaka nej budeme schopní odkontrolovať a usmerniť klienta tak, aby spomínané problémy nevznikali a mohli sme aj my zabezpečiť maximálnu spokojnosť našich používateľov.
Za takéto chyby sa považuje hlavne:
- nesprávny alebo chýbajúci tovar, alebo jeho časť
- nedostatočná kvalita tovaru s krátkou trvanlivosťou
- nesprávne váhové údaje tovaru
- nedodržanie termínu zabalenia tovaru
- iné správanie poškodzujúce dobré meno aplikácie Shopiňo a Shopiňo.DRIVE IN

Odstúpenie od kontraktu vinou prevádzky DRIVE IN

Ak zákazník na svojej strane splnil všetky náležitosti, ktoré ho oprávňovali k nákupu (platba, príchod v stanovený čas resp.maximálne do 24 hodín) a spĺňa vekové obmedzenia (ak nakupoval tovar, na ktoré sú obmedzenia viazané), existuje možnosť odstúpenia od kontraktu z titulu chyby prevádzky a to v prípade ak:
A. prevádzka nedodržala termín pre vyzdvihnutie objednávky
B. obsah dodávky nesedí či už kusovo, alebo položkovo s objednávkou
C. nie je vystavený daňový doklad o kúpe tovaru
D.
kvalita tovaru preukázateľne nezodpovedá hygienickým a zdravotným štandardom, ktoré sa od danej komodity očakávajú
E. sú porušené iné pravidla súvisiace s prácou a manipuláciou s potravinami
Ak nastalo porušenie v niektorom z uvedených dôvodov, má zákazník právo na odstúpenie od obchodného kontraktu s nasledovnými podmienkami:
1. Celý obsah objednávky zostáva vo vlastníctve predajcu, zákazník nie je povinný ho prebrať ani len čiastočne
2. Klient danú skutočnosť ohlási správe Shopiňo servera buď prostredníctvom predajcu, alebo ak ten nie je ochotný túto skutočnosť akceptovať kontaktuje priamo supportné centrum s popisom vzniknutej skutočnosti a doložením príslušných informácií pre posúdenie oprávnenosti odstúpenia (fotografie, video, záznamy...). Nahlásenie sa dá vykonať prostredníctvom aplikácie v mobile priamo nad objednávkou, alebo cez web stránku
3. Finančné prostriedky, ktoré boli zadržané v momente objednania budú danému klientovi vrátené v plnom rozsahu po prešetrení danej skutočnosti, nie však neskôr ako do 24 hodín od nahlásenia problému. Pri platbe kartou nebude daná transakcia zúčtovaná a pred autorizácia bude uvoľnená. Pri platbe internetbankingom budú finančne prostriedky prevedené späť na jeho účet
4. Na základe danej skutočnosti sa súčasne napočítava karma daného obchodníka na účely budúceho posudzovania dôveryhodnosti daného predajcu

Odstúpenie od kontraktu vinou kupujúceho

K nenaplneniu kontraktu vinou kupujúceho môže nastať na základe skutočností kedy:
A. kupujúci tovar nechce, nedostaví sa pre neho do 24 hodín od stanoveného termínu prevzatia objednávky 
B. kupujúci nespĺňa požiadavky ohľadom vekového limitu (alkohol, tabakové výrobky), a nie je s ním jeho zákonný zástupca, či osoba spĺňajúca daný limit ochotná prevziať zásielku. V takomto prípade sa považuje kontrakt za neplatný a prebieha jeho stornovanie s nasledovnými podmienkami:
1. tovar s dlhou dobou spotreby - je použitý na ďalší predaj obchodníkom,vybalený a umiestnený na prevádzke
2. tovar s krátkou dobou spotreby  (ovocie, zelenina, pekárenské výrobky, narezaný tovar, nevratný tovar z titulu hygienických noriem) je už natrvalo majetkom klienta a nevracia sa naspäť obchodníkovi, pokiaľ ten s tým nebude vyslovene súhlasiť. Klient je povinný ho prebrať, alebo zabezpečiť jeho odvoz a likvidáciu na svoje náklady
3. tovar na objednávku, ktorý prevádzka zabezpečila do stanoveného limitu (zvyčajne 24 hodín) je rovnako majetkom kupujúceho a pokiaľ sa prevádzka nerozhodne akceptovať jeho vrátenie je tento tovar majetkom klienta
4. ak si zákazník nechal zabaliť tovar do prenosných obalov(tašiek) tie sú jeho a budú mu vyúčtované
5. za nezrealizovanú objednávku bude zákazníkovi teda zúčtovaná cena tovaru, ktorý sa už nemohol vrátiť naspäť do predajného procesu povýšená o poplatok 3 EUR za zabalenie a opätovné vybalenie tovaru.Tento poplatok prináleží predajcovi
6. predajca je povinný pri odstúpení od zmluvy vystaviť daňový doklad na body 2. - 5. a výšku uvedeného dokladu uviesť do systému cez aplikáciu DRIVE_IN.client. Následne bude uvedená skutočná suma zúčtovaná z pôvodnej zadržanej pred autorizačnej sumy klienta (platba kartou), alebo mu zvyšné peniaze budú vrátené na účet (platba cez internet banking)
7. súčasne sa na základe danej skutočnosti napočítava karma daného klienta na účely budúceho posudzovania rizikovosti a dôveryhodnosti daného zákazníka

Ako sú zálohované údaje Shopiňo?

Všetky údaje, ktoré má užívateľ v aplikácii sú ukladané na databázových serveroch, ktoré sú zabezpečené voči bezpečnosti a GDPR. Všetky textové údaje sú ukladané v databáze, ktorá má všetky potrebné certifikáty. Obrázky, hlavne vernostných kariet a bločkov sú ukladané na sieťových zdrojoch. Obrázky odfotené s veľkým rozlíšením sú skomprimované na primeranú veľkosť ale tak, aby nebola stratená kvalita na uchovanie dát. Všetky obrázky sú archivované po dobu existencie konta. V prípade, že si konto užívateľ odinštaluje a viac ako rok sa neprihlási, budú tieto data presunuté na záložné média. V prípade požiadavky ich vieme vrátiť späť. V prípade zrušenia konta a požiadaní o vymazanie všetkých údajov, budú tieto automaticky zmazané. Preto nie je potrebné žiadne externé zálohovanie údajov. V prípade, že si užívateľ nainštaluje aplikáciu na inom zariadení, je len potrebné prihlásiť sa cez pôvodné konto. Jednoznačným identifikátorom je mailová adresa. V prípade, že chce niekto vykopírovať bločky na externé úložisko, slúži na to funkcia Odoslať v sekcii Bločky (na email, SD kartu, ext. disk atď.). Konto je možné následne zmazať zo všetkými údajmi ale bločky, ktoré si užívateľ vykopíroval a chce ich uchovať, mu zostanú. Bločky s platnosťou budú automaticky zmazané napr. po 2 rokoch s notifikáciou týždeň dopredu o ich zmazaní a skončení platnosti. Tu je možné bloček reaktivovať ak bola na daný tovar záruka predĺžená alebo si ho chce užívateľ naďalej archivovať

Hurá, Kaufland leták je opät dostupný!

Obsah letáku Kaufland je teraz kvalitnejší a prispôsobený presne pre Teba :)

V Shopinu si teraz môžeš vybrať Tvoju predajňu Kaufland, z ktorej chceš odoberať leták, vďaka čomu získaš presnú a aktuálnu ponuku výhodných produktov

Máme veľkú radosť z dobrej spolupráce s reťazcom Kaufland

Ďakujeme

Výpadok letáku spoločnosti Kaufland

Vážení Shopiňo partneri,

ospravedlňujeme sa za výpadok letáku Kaufland. Spoločnosť Kaufland má rozdielny obsah letákov pre každý región, a preto nás požiadali, aby sme nezverejňovali ich letáky, pokiaľ sa neurobí elektronické rozhranie pre nahrávanie všetkých regionálnych typov letákov. Je v našom spoločnom záujme, aby nedošlo k zavádzaniu zákazníkov sledujúcich Kaufland letákov, preto leták zatiaľ zverejňovať nebudeme.

Pokiaľ nás chcete podporiť a dať najavo, že máte o letáky Kaufland do budúcnosti záujem, zanechajte na seba kontakt na Shopino.net/contactform s heslom "KAUFLAND"

Ďakujeme za pochopenie, prajeme Vám príjemné nakupovanie

Shopiňo team

Ešte nemáš založenú nákupnú skupinu ? Poď si ju založiť a zdieľaj svoj nákupný zoznam

Je jedno, či ste rodina, priatelia alebo kolegovia. Spoločnú skupinu v aplikácii Shopiňo môžete mať s kýmkoľvek 

Aké má nákupná skupina výhody? ⭐

- zdieľanie nákupných zoznamov
- vytváranie spoločného zoznamu úloh
- zdieľanie vernostných kartičiek
- online správy s možnosťou "urgentné"
- zdieľanie nákupných bločkov

Ako si založiť spoločnú nákupnú skupinu? 🛒

1. V menu aplikácie vyber "Skupiny"
2. V dolnom pravom rohu klikni na možnosť "PLUS"
3. Napíš názov Tvojej skupiny napr. "Novákovci"
4. Vyber, pre koho bude skupina určená napr. "Rodina"
5. Potvrď v pravom hornom rohu

Ako pridať ďalších členov skupiny?  👨 ‍ 👩 ‍ 👧 ‍

1. Vo vytvorenej skupine klikni na možnosť "Členovia"
2. Vyber v dolnom pravom rohu možnosť "PLUS"
3. Pridaj člena skupiny podľa emailovej adresy alebo QR kódu, ktorý sa nachádza v menu užívateľových možností aplikácie
4. Označ, kto je člen skupiny, napr. "Otec"
5. Počkaj, kým sa člen pridá do skupiny

Od teraz môžete využívať všetky výhody spoločnej skupiny v aplikácii Shopiňo 