Je možné tovar vyzdvihnúť skôr, ako ponúka aplikácia?

24.01.2018 GK

Záleží na tom, ako ste si pri spracovaní objednávky zadali termín vyzdvihnutia:
A. Objednávka s príznakom „vyzdvihnúť čo najskôr" - automaticky po jeho zabalení ste informovaní o pripravenosti objednávky k odberu.Od tohto termínu si môžete objednávku kedykoľvek vyzdvihnúť.
B. Objednávka na konkrétny termín - ak máte objednávku na konkrétny termín a chcete termín skrátiť, prípadne dať jej príznak „vyzdvihnúť čo najskôr",je možné tak urobiť kedykoľvek, kým, nie je zabalená. Musí byť však splnená podmienka, že termín vyzdvihnutia nemôže byť skôr ako počet hodín, ktoré prevádzka potrebuje na zabalenie objednávky (zvyčajne 4 hodiny). Ak Váš termín spĺňa dané kritérium, môžete ho na objednávke zmeniť.
C. Objednávka s,,tovarom na objednávku" - pri ,, tovare na objednávku" sa objednáva tovar, ktorý predajňa nedrží bežne na sklade a preto sa čaká, kedy sa tovarová položka doručí na predajňu. Akonáhle je na sklade dostáva o tom kupujúci informáciu, pričom si môže prísť tovar vyzdvihnúť v ním stanovenom termíne, alebo si zmeniť termín vyzdvihnutia tak ako v prípade odseku B.