Odstúpenie od kontraktu vinou prevádzky DRIVE IN

24.01.2018 GK

Ak zákazník na svojej strane splnil všetky náležitosti, ktoré ho oprávňovali k nákupu (platba, príchod v stanovený čas resp.maximálne do 24 hodín) a spĺňa vekové obmedzenia (ak nakupoval tovar, na ktoré sú obmedzenia viazané), existuje možnosť odstúpenia od kontraktu z titulu chyby prevádzky a to v prípade ak:
A. prevádzka nedodržala termín pre vyzdvihnutie objednávky
B. obsah dodávky nesedí či už kusovo, alebo položkovo s objednávkou
C. nie je vystavený daňový doklad o kúpe tovaru
D.
kvalita tovaru preukázateľne nezodpovedá hygienickým a zdravotným štandardom, ktoré sa od danej komodity očakávajú
E. sú porušené iné pravidla súvisiace s prácou a manipuláciou s potravinami
Ak nastalo porušenie v niektorom z uvedených dôvodov, má zákazník právo na odstúpenie od obchodného kontraktu s nasledovnými podmienkami:
1. Celý obsah objednávky zostáva vo vlastníctve predajcu, zákazník nie je povinný ho prebrať ani len čiastočne
2. Klient danú skutočnosť ohlási správe Shopiňo servera buď prostredníctvom predajcu, alebo ak ten nie je ochotný túto skutočnosť akceptovať kontaktuje priamo supportné centrum s popisom vzniknutej skutočnosti a doložením príslušných informácií pre posúdenie oprávnenosti odstúpenia (fotografie, video, záznamy...). Nahlásenie sa dá vykonať prostredníctvom aplikácie v mobile priamo nad objednávkou, alebo cez web stránku
3. Finančné prostriedky, ktoré boli zadržané v momente objednania budú danému klientovi vrátené v plnom rozsahu po prešetrení danej skutočnosti, nie však neskôr ako do 24 hodín od nahlásenia problému. Pri platbe kartou nebude daná transakcia zúčtovaná a pred autorizácia bude uvoľnená. Pri platbe internetbankingom budú finančne prostriedky prevedené späť na jeho účet
4. Na základe danej skutočnosti sa súčasne napočítava karma daného obchodníka na účely budúceho posudzovania dôveryhodnosti daného predajcu