Ako riešiť reklamáciu tovaru ak zistím problém s dodávkou až po príchode domov?

24.01.2018 GK

Súčasťou nákupu je aj nákupný daňový doklad (paragón) vystavený predajcom a odovzdaný kupujúcemu. V prípade akejkoľvek reklamácie je potrebné postupovať rovnako, ako by ste tovar nakúpili na prevádzke, čiže riešite to s danou prevádzkou, ktorá Vám tovar predala.Pre zjednodušenie reklamačného procesu je súčasne predajca povinný každý elektronický blok po jeho vystavení odfotiť a pripojiť ho tak k objednávke priamo v systéme. Kópiu bloku nájdete v sekcii Môj profil -> nákupné bloky. Každý z obchodníkov s nami v zmluve podpisuje záväzok akceptovať reklamáciu aj bez papierového bloku, čisto na základe tejto elektronickej kópie vystavenej ním, preto na reklamáciu cez Shopiňo.DRIVE IN nie je potrebný originál bloku ale je plne postačujúca jeho elektronická kópia. Ak sa reklamácia týkala chyby zo strany obchodu, ktorej bolo preukázateľne možné zabrániť v procese balenia a výdaja na strane obchodníka, budeme radi ak nám v rámci hodnotenia realizovanej objednávky poskytnete takúto informáciu. Vďaka nej budeme schopní odkontrolovať a usmerniť klienta tak, aby spomínané problémy nevznikali a mohli sme aj my zabezpečiť maximálnu spokojnosť našich používateľov.
Za takéto chyby sa považuje hlavne:
- nesprávny alebo chýbajúci tovar, alebo jeho časť
- nedostatočná kvalita tovaru s krátkou trvanlivosťou
- nesprávne váhové údaje tovaru
- nedodržanie termínu zabalenia tovaru
- iné správanie poškodzujúce dobré meno aplikácie Shopiňo a Shopiňo.DRIVE IN