Je možné pridať do aplikácie svoju fotografiu?

26.03.2018 KV

Nie je to možné.
Táto aplikácia nie je typu sociálna sieť, kde môžete komunikovať s kamarátmi. Na možnosti menenia fotiek profilov sme sa zatiaľ nezameriavali, nakoľko sa tieto informácie nikomu nikde nezobrazujú. Aplikácia nemá za úlohu prezentovať účastníkov nákupného procesu, ale len riešiť ich nákupné potreby zvyklosti.