Čo je potrebné urobiť v prípade, ak aplikácia pri každom otvorení vyžaduje prihlásenie.

26.04.2018 GK

Dôvodom tohto správania môže byť jeden z nasledovných problémov:
1. Nepovolené notifikácie
Po prvom spustení ste boli požiadaný o povolenie, aby aplikácia mohla dostávať notifikácie. Ak ste to zamietli, problém je v tomto, nakoľko aplikácia nemá odložený token, cez ktorý sa identifikuje pri prihlásení.
Oprava: Kedže sa oprávnenie nedá dodatočne nájsť, je potrebné aplikáciu odinštalovať a na novo nainštalovať cez App Store. Po prvom spustení je potrebné dať súhlas na notifikácie pre aplikáciu a prihlásiť sa. Problém bude vyriešený.
2. Chyba starej verzie
Vyžadované prihlasovanie zakaždým spustením aplikácie bolo potrebné v starej verzii aplikácie 1.2.
Oprava: Aktualizujte si aplikáciu na poslednú verziu, problém nebude pretrvávať.