Ako sa pridávajú členovia do skupiny cez QR kód

01.06.2018 GK

Založíme si skupinu, klikneme na ikonu členovia, a pomocou ikony ,, + ´´ pridáme nového člena podľa používateľského QR kódu. Zobrazí sa nám obrazovka na snímanie QR kódu. QR kód užívateľa, ktorého chcem pridať do skupiny sa nachádza v základnom menu aplikácie SHOPINO. Kliknutím na ikonu tri čiary v ľavej hornej časti sa nám zobrazí QR kód. Po kliknutím naň sa nám QR kód zväčší a je možné ho naskenovať druhou stranou. Po naskenovaní čiarového kódu potvrdíme prijatie nového člena znakom potvrdenia.