Akým spôsobom je možné pridávať položky do nákupného zoznamu, ktoré pravidelne nakupujem?

05.06.2018 GK

Vytvoríme si nákupný zoznam s jednotlivými položkami. Ak sa v zozname vyskytujú produkty,ktoré nakupujeme pravidelne, klikneme na jednotlivé produkty a zadáme možnosť Pravidelné s ikonou srdiečko. Takýmto spôsobom môžeme postupovať aj pri ostatných nákupných zoznamov. Položky do záložky PRAVIDELNE je možné taktiež pridávať v konkrétnom nákupnom zozname a kliknutím na záložku PRAVIDELNE pomocou ikony plus pridávame položky, ktoré potrebujeme a nakupujeme častejšie ako iné produkty. Ak sa rozhodneme, že daný produkt už nechceme mať medzi pravidelnými položkami,klikneme na konkrétny produkt a zvolíme možnosť Zrušiť.