Akým spôsobom je možné vymazať nákupný zoznam?

11.06.2018 GK

Po vytvorení nákupného zoznamu viem kedykoľvek na ňom zmeniť názov, alebo ho celý zrušiť. Ak chcem vymazať obsah zoznamu,v ktorom sa vymažú položky, ale hlavička ostane klikneme na daný zoznam, v pravom hornom rohu zadáme Rozšírené možnosti a zvolíme možnosť Vymazať obsah. Ak chceme vymazať celý nákupný zoznam zadáme Rozšírené možnosti a zvolíme možnosť Zrušiť nákupný zoznam.
V prípade ale, že som nákupný zoznam zdieľal v rámci skupiny, alebo s iným užívateľom a nie som zakladateľ platí pravidlo, že ten kto založí nákupný zoznam ho môže vymazať, pričom sa zoznam súčasne vymaže všetkým ostatným. Pokiaľ som len užívateľ nákupného zoznamu tak, že mi bol vyzdielaný, neponúkne mi systém voľbu na vymazanie , ale povolí mi možnosť Opustiť nákupný zoznam. To znamená, že ho ďalej už nechcem zdieľať s ostatnými členmi v rámci skupiny, alebo s daným užívateľom.
Kliknutím na ikonu zdieľanie v pravom hornom rohu, na možnosť Užívatelia viem zistiť ktorí užívatelia používajú daný nákupný zoznam a kto je jeho zakladateľ.