Môže zákazník sám vytvárať skladové karty produktov v aplikácii Shopiňo?

21.06.2018 GK

Užívateľ môže naskenovať čiarový kód konkrétneho výrobku, ktorý chce aby bol zaevidovaný do našej databázy pomocou ikony čiarový kód v dolnej časti na základnej obrazovke aplikácie. Naskenuje jeho čiarový kód, pomocou ikony fotoaparát odfotí výrobok, prípadne jeho nutričné hodnoty, pričom tieto informácie budú  automaticky posunuté na Support oddelenie, ktoré následne daný výrobok zaeviduje do Shopiňo databázy a doplní k nemu ostatné potrebné údaje ako sú nutričné hodnoty, alergény, zaradenie do tovarového stromu... Nakoľko je veľmi dôležité ,aby všetky údaje o produktoch boli v databáze správne zaevidované, preto je potrebné, aby každá informácia o novom produkte,ktorú zákazník pošle bola ešte preverená a skontrolovaná.
Keďže používame vlastnú metodiku evidovania výrobkov do našej databázy a všetky údaje, ktoré sú do databázy vkladané sa verifikujú, preto z tohto dôvodu nie je možné, aby zákazník sám vytváral skladové karty produktov.