Bude možné načítavať z papierových letákoch výrobky cez QR kód?

21.06.2018 KV

Cieľom aplikácie Shopiňo je, aby ste si našli Vaše letáky v našej aplikácií a nemuseli listovať papierových letákoch.Každým dňom vkladáme do aplikácie Shopiňo ďalšie letáky, aby čo najviac letákov Vám bolo dostupných a nich ste si mohli vytvárať nákupný zoznam. S jednotlivými reťazcami sa snažíme komunikovať, aby nám poskytovali svoje letáky s údajmi o produktoch (EAN, nutričné hodnoty, alergény,..), čo sa nám aj darí, preto Vám poskytujeme väčšiu časť z ponuky letákov aj po jednotlivých položkách a so všetkými dôležitými údaje o produktoch.
Položky, ktoré si chcete vložiť do nákupného zoznamu z papierového letáku, si viete teraz vložiť vyhľadaním položky nákupnom zozname ikonou plus a možnosťou vyhľadať produkt. S variantou načítavania QR kódov zatiaľ neuvažujeme, ale to neznamená, že budúcnosti sa tým nebudeme zaoberať.