V akých krajinách a jazykoch je dostupná aplikácia Shopiňo?

26.09.2018 GK

Aplikácia je preložená do 6 jazykov: slovenčina, angličtina, nemčina, maďarčina, čeština, španielčina. Pomocou príslušného jazyka, ktorý si zvolíme, môžeme jednotlivé položky pridávať cez hlasové vstupy. Rovnako rozširujeme databázu tovarov vo všetkých jazykoch. Pôsobenie aplikácie je momentálne iba na území Slovenskej republiky. Pôsobenie znamená, že udržujeme stav obchodov (informácie o ich polohe a o otváracích hodinách). Taktiež udržujeme letáky, ktoré tieto reťazce poskytujú. Aktualizácia letákov jednotlivých reťazcov, ktoré nie sú jednoducho elektronicky dostupné je náročná procedúra, preto momentálne neplánujeme otvárať aplikáciu Shopiňo pre ďalší trh, pokiaľ nenájdeme vhodného partnera, ktorý by túto úlohu prebral. Nakoľko je celkový proces udržiavania letákov náročný, boli by sme nútení zamestnať ďalších zamestnancov, čo by následne viedlo k jej spoplatneniu.
Sme presvedčení, že veľa ľudí by aplikáciu ani len nevyskúšalo, ak by bola spoplatnená, preto sa týmto smerom nechceme uberať.