Možnosti zdieľania nákupných zoznamov

14.11.2018 IL

Nákupný zoznam je možné zdieľať tromi spôsobmi:


1. Vytvoriť si skupinu a vytvoriť zoznam priamo v danej skupine

 

Ako si založiť spoločnú nákupnú skupinu?


1. V menu aplikácie vyber "Skupiny"

2. V dolnom pravom rohu klikni na možnosť "PLUS"

3. Napíš názov Tvojej skupiny napr. "Novákovci"

4. Vyber, pre koho bude skupina určená napr. "Rodina"

5. Potvrď v pravom hornom rohu


Ako pridať ďalších členov skupiny? 


1. Vo vytvorenej skupine klikni na možnosť "Členovia"

2. Vyber v dolnom pravom rohu možnosť "PLUS"

3. Pridaj člena skupiny podľa emailovej adresy alebo QR kódu, ktorý sa nachádza v menu užívateľových možností aplikácie

4. Označ, kto je člen skupiny, napr. "Otec"

5. Počkaj, kým sa člen pridá do skupiny


Od teraz môžete využívať všetky výhody spoločnej skupiny v aplikácii Shopiňo 

 

2. Vytvoriť nový nákupný zoznam a zdieľať ho jednorázovo

 

1. Vojdi do zoznamu a v pravom hornom rohu je ikona zdieľania 

2. Zvoľ voľbu "Jednorázovo odoslať"


3. Vytvoriť nový zoznam a uviesť v  úvode jeho zdieľanie so skupinou.


Ako vytvoriť nový nákupný zoznam?


1. V menu aplikácie vyber "Nákupné zoznamy"

2. V dolnom pravom rohu klikni na možnosť "PLUS"

3. Napíš názov napr. "Lidl" "Oslava"

4. Vyber, pre koho bude zoznam zdieľaný napr. "Rodina"

5. Potvrď Založiť