Pridanie položky do Sledovaných výrobkov (watch dog).

04.12.2018 IL

Sledované položky slúžia na upozornenie užívateľa, že sa daná položka nachádza v letákovej ponuke niektorého z predajcov.

Položku do Watch dogu vieme pridávať dvoma spôsobmi:

1
• otvorením Letáku (položkovitého)
• kliknutím na položku
• stlačíme Info (v pravom dolnom rohu), kde sa nám otvorí detail položky a pod obrázkom sa nachádza Sledovať tento výrobok.
   Systém ponúkne voľbu:
                    Sledovať tento výrobok
                    Sledovať túto kategóriu výrobkov

2
• vojdeme do nákupného zoznamu
• klikneme na položku, pod ktorou sa nám zobrazia 4 možnosti, z ktorých vyberieme Tovar
• otvorí sa detail položky, kde sa pod obrázkom nachádza Sledovať tento výrobok.
   Systém ponúkne voľbu:
                    Sledovať tento výrobok
                    Sledovať túto kategóriu výrobkov

Následne sa Vám položka zobrazí vo Watch dogu ako sledovaná položka a v prípade, že ju niektorý reťazec zaradí do akcie, príde Vám alert.