Nedarí sa mi registrovať do aplikácie prostredníctvom Facebooku.

30.11.2017

Problém je, že nemáte vo facebooku nastavenú mailovú adresu, alebo ju nemáte dostupnu pre verejnosť. podmienkou registrácie je  aby bola dostupná mailová adrečsa z dôvodu dodatočných verifikácii napríklad pri DRIVE IN nákupe alebo iných transakciaách, preto ju systém potrebuje brať ako Váš primárny identifikátor.