Kedy mi systém odpíše peniaze pri platbe kartou???

30.11.2017 JK

Pri platbe kartou je po objednaní príslušná suma iba zablokovaná na karte kupujúceho (predautorizácia platby). K samotnej realizácii platby dochádza v momente, ked predajca načítava QR kód zásielky od kupujúceho, čim potvrdzuje prebratie zásielky. Samotna čiastka platby je v danom momente upravená podľa skutočnej výšky nákupu. tá je menej nanajvýš rovná pôvodnej výške potvrdenej po vystavení objednávky (poníženie z titulu nedodania tovaru alebo naváženia menšej váhy tovaru pri balení).
K samotnému spracovaniu platby dochádza vždy po polnoci podľa zvyklostí daného platobného portálu.
V prípade, že ste dostali pôvodnú sumu potvrdenú SMS správou pri predautorizácii, ak Vám bude zúčtovaná menšia čiastka, systém Vám už nepošle správu o skutočne odpísanej čiastke cez SMS, ale si viete samotný pohyb (výšku úhrady) pozrieť v pohyboch na banklovom účte, či na výpise pohybov z platobnej karty