Kedy mi systém odpíše peniaze pri platbe InternetBankingom???

30.11.2017 JK

Pri platbe internetbankingom (PAY by square) sú finančné prostriedky za platbu okamžité prevedené z účtu kopujúceho na účet spoločnosti prevádzajúcej Shopiňo.portál. Tu sú zadržané po dobu, kým sa neuskutoční dodávka objednaného tovaru zákazníkovi.
Pri platnom prebratí tovaru klientom (predávajúci načita z obrazovky QR kód zasielky, čim obaja potvrdia danú skutočnosť) sú následne finančné prostriedky z účtu prevádzkovateľa prevedené na účet príslušnej predajne v rámci polnočného zúčtovania.