Na akých typoch prevádzok je realizovateľný DRIVE IN?

22.01.2018 GK

Vo všeobecnosti ako DRIVE_IN prevádzka môže fungovať akákoľvek obchodná prevádzka, ktorá spĺňa príslušne predpisy Potravinovo - veterinárnej správy pre skladovanie a manipuláciu s potravinami a súčasne je dostupná pre príchod motorovým vozidlom. Nie je podstatné, či ponúkané položky sa balia na mieste výdaja, alebo sú na toto miesto prevážané z veľkoskladu či predajne. Odporúča sa na rýchle vybavenie prebratia objednávky označiť miesto, blízke vchodu predajni ako miesto pre DRIVE_IN, čím sa skráti čas pre personál na prinesenie tovaru a jeho odovzdanie.
Ako DRIVE_IN výdajne miesto zvyčajne môže slúžiť: maloobchodná predajňa, veľkosklad,čerpacia stanica. Je výhodné, ak je umiestnenie výdajného miesta na výpadových cestách z miest, čím pokryjú svojou prevádzkou širšiu spádovú oblasť ľudí, ktorí z mesta cestujú večer domov a môžu využiť, že dané o majú cestou domov.