Čo musí splniť prevádzka aby mohla pôsobiť ako Shopiňo.DRIVE_IN odberné miesto?

22.01.2018 GK

Kroky, ktoré vedú k fungovaniu ako výdajne miesto DRIVE_IN sú:
1. Podpísať „Zmluvu o podmienkach poskytovania služby Shopiňo.Drive_IN“ a „Zmluvu o partnerstve a ochrane osobných údajov“
2. Zverejniť ponúkané tovarové položky vrátane cien, sadzieb DPH a obrázkov, pokiaľ sa tieto nenachádzajú v databáze Shopiňo
3. Stanoviť otváracie hodiny a časy potrebné na štandardné zabalenie zákazky
4. Zabezpečiť si mobilný telefón, alebo tablet na prevádzkovanie aplikácie DRIVE_IN.client pre prijímanie, balenie a výdaj zásielok
5. Pri realizácii obchodu dodržiavať podmienky stanovené prevádzkovateľom na zabezpečenie maximálnej spokojnosti klienta, hlavne v oblasti dodržania časových termínov a kvality dodávaného tovaru