Môžu byť predmetom objednávok aj: čerstvé potraviny, pečivo, ovocie, zelenina či vážené mäso a výrobky z neho?

22.01.2018 GK

Áno, predmetom dodávok môžu byt aj:
1. Nebalený chlieb a pekárenské výrobky– je potrebné brať na vedomie, že čerstvosť dodávky zaväzuje dodávateľa baliť takýto tovar čo najbližšie k termínu prebratia zásielky, aby bola zaručená maximálna čerstvosť takýchto výrobkov. DRIVE IN nemá slúžiť ako zdroj predaja starého pečiva, ktoré už na prevádzke nedokážem predať, ale naopak, mal by sa klientom zabaliť najčerstvejší tovar, ak chceme, aby sa jeho nákup touto formou zopakoval.
2. Voľne balená zelenina a ovocie - balenie tejto komodity vyžaduje nabaliť zákazníkovi také množstvo (hmotnosť) akú požadoval, pričom, ak to technické možnosti daného produktu nedovoľujú platí pravidlo,že predajca má možnosť:
A, Prevýšiť váhu tovaru
- cena objednávky zostane nezmenená a uvedená nadhmotnosť je bonusom pre klienta
B, Dať menšiu hmotnosť - na účet Vám bude pripísaná iba cena dodanej hmotnosti tovaru, rozdiel ceny nedodaného tovaru klientovi nebude pri zúčtovaní platby zúčtovaný (platba kartou), prípadne vrátený naspäť(platba internetbankingom)