Ako je zabezpečená kontrola na vek pri položkách ako alkohol, či tabakové výrobky?

23.01.2018 GK

Za kontrolu veku kupujúceho je zodpovedný pracovník výdajného miesta. Ten musí zabezpečiť, aby tovar nevydal osobe, ktorá nespĺňa vekový limit pre dané výrobky. Keďže sa za objednávku platí okamžite kartou alebo internetbankingom a objednávku si väčšinou vyzdvihne zákazník na motorovom vozidle, je takýto prípad skôr ojedinelý. Ak si ale obsluha nie je vekom kupujúceho istá, má postupovať podľa platných predpisov. Samotná objednávka DRIVE IN pri objednaní položky z kategórie, ktorá vyžaduje kontrolu veku upozorní na tohto kupujúceho a žiada od neho potvrdenie danej skutočnosti, až tak mu dovolí objednávku zrealizovať. Informácia o veku kupujúceho je na Shopiňo konte klienta zapísaná a následne pri potvrdení prvého nákupu či už v predajni, alebo na DRIVE in sa považuje zo strany Shopiňo za pravdivú. Aplikácia pre zamestnanca výdajného miesta upozorňuje pracovníka pri výdaji, že objednávka obsahuje tovar s vekovým limitom, ako aj informáciu, či už na konte je realizovaný nákup potvrdený inou prevádzkou.V prípade, že sa potvrdí neplatnosť údajov, alebo že daná osoba nespĺňa vekový limit je pracovník prevádzky povinný túto informáciu uviesť do systému, aby bolo ďalej zabránené objednávanie nevhodného tovaru. Ak bola objednávka vytvorená z titulu nesprávne uvedeného veku zo strany kupujúceho, daný nákupný kontrakt sa ruší tak, akoby si neprišiel pre objednávku. Ďalej sa postupuje podľa bodov v sekcii ,,Odstúpenie od zmluvy vinou kupujúceho´´.